View events by type

I dTreo Logánú Ríomhaireachta Lán-Ghaeilge (Fully Localized Computing in Irish)

  • Date(s)
    Wednesday, 31 October 2012
  • Time(s)
    From 7:30 PM
  • Venue
    Engineers Ireland, 22 Clyde Road, Dublin 4

About the speaker

Is ollamh le matamaitic agus ríomheolaíocht in Ollscoil San Louis, Missouri é Kevin Scannell. Tá cuid mhór taighde déanta aige ar chúrsaí ríomhtheangeolaíochta i mionteangacha éagsúla agus sa Ghaeilge go háirithe; tá litreoir, gramadóir, agus teasáras leictreonach forbartha aige, agus is é atá i gceannas ar an bhfoireann a chuir Gaeilge ar roinnt bogearraí mór-le-rá, mar shampla Firefox agus OpenOffice. Chaith sé an bhliain seo caite mar fhostaí de chuid Twitter, ag iarraidh tacaíocht níos fearr a thabhairt do mhionteangacha ar an ardán sin.

Kevin Scannell is Professor of Mathematics and Computer Science at Saint Louis University in Missouri.  His research focuses on computational linguistics as applied to minority languages, especially Irish; he has developed a spell checker, grammar checker, and electronic thesaurus for Irish, and manages the team that translates some well-known open source applications such as Firefox and OpenOffice.  He spent the past year on sabbatical working with Twitter to help provide better support for small languages on that platform.

About the event

Sa lá atá inniu, baineann feidhmchláir phróiseála teanga an-úsáid as staitisticí agus as teicnící ón meaisínfhoghlaim.  Mar shampla, sa réimse ríomhaistriúcháin, "foghlaimíonn" feidhmchláir cosúil le Google Translate conas is féidir aistriúchán a dhéanamh idir dhá theanga trí staitisticí a bhailiú ó bhunachair sonraí ina bhfuil go leor téacsanna dátheangacha ailínithe.   Leis an mborradh mór faoin Ghaeilge agus faoi theangacha mionlaigh eile ar an nGréasán le blianta anuas, tá sé níos éasca cur chuige staitisticiúil a úsáid le réimse níos leithne teangacha.

Sa léacht seo, pléifidh Kevin Scannell an dul chun cinn i dtreo córas ríomhaireachta lán-Ghaeilge: córas oibriúcháin, bainisteoir fuinneog, feidhmchláir, ríomhchluichí, uirlisí profála, agus mar sin de.  Cuirfidh sé cás-staidéar áirithe i láthair a thaispeánann cuid de na constaicí a thagann chun cinn san obair seo, agus conas is féidir cúpla smaoineamh an-simplí ón staitistic a úsáid chun na constaicí seo a shárú.

Most modern language processing applications make heavy use of statistics and techniques from machine learning.  For example, in the field of machine translation, programs like Google Translate "learn" how to translate between languages by gathering statistics from huge databases of aligned, bilingual text.   As small languages like Irish have expanded their presence on the web in recent years, statistical approaches like these have become more realistic for a wider range of languages.

In this lecture, Kevin Scannell will discuss the progress that has been made toward the goal of a fully-localized computing environment in Irish: operating system, window manager, applications, games, proofing tools, etc.   He will present a particular case study illustrating some of the obstacles that arise in trying to achieve this goal, and how one or two simple ideas from statistics can help overcome these obstacles.

Can’t attend?  View it live on-line!

Register here:  https://engineersireland.webex.com/engineersireland/onstage/g.php?d=843684284&t=a

Admission

Fáilte roimh chách, saorchead isteach.  Free, all are welcome.