View events by type

Nuálaíocht Inbhuanaithe agus Oideachas Innealtóireachta

  • Date(s)
    Céadaoin, 12ú Deireadh Fómhair 2016
  • Time(s)
    ó 6:30 PM
  • Venue
    Cumann na nInnealtóirí, 22 Br Cluaidhe, Baile Átha Cliath 4

About the event

Cé go raibh na gluaiseachtaí a mhúnlaigh an Athbheochan (1890-1920), agus a spreag Éirí Amach na Cásca 1916 agus bunú an tSaorstáit, neamhspléach óna chéile, bhí siad idirghaolmhar agus bhí saintréithe áirithe lárnach i ngach ceann. San Athbheochan, chonaic siad siúd a bhí páirteach ann acmhainní cultúrtha agus nádúrtha mar ghnéithe rí-thábhachtacha in eitic nuálaíochta de bharr naisc idir féin-tuiscint, féin-mheas, féiniúlacht agus éiteas cruthaitheachta. Sa lá atá inniú ann, nó go háirithe inniú, is iad na hacmhainní is luachmhaire agus is inbhuanaithí chun nuálaíocht a spreagadh ná iad atá neamhinste, an tsamhlaíocht agus an inspioráid, ach go háirithe. Ní déantán marbh frith-nua-aimseartha agus frith-gheilleagrach é an traidisiún agus cuimhne ach foinse dhinimiciúl agus uathúil, cineál gorlann cruthaitheachta agus fiontraíochta. Dá mbaintear níos mó feidhme as saintréithe mar iad, thiománfadh san núalaíocht inbhuanaithe agus todhchaí sochaí na tíre. Luíonn gach atá anseo le nuálaíocht agus le hoideachas innealtóirí fud fad na cruinne, agus buntáistí faoi leith a bhaineann linnne in Èirinn nó as Éirinn. Mar iar-innealtóir a mhúin ar feadh roinnt blianta ar an gclár Máistreacht i mBainistíocht Innealtóireachta i UCD, déanfaidh Fionnbarra Ó Brolcháin anailís ar an oideachas is oiriúnai d’innealtóirí na hÉireann sa gcomhtheács thuas. Cuirfidh sé béim go háirithe ar conas idéalachas, cuspóir agus misean a chothú in oideachas innealtóireachta.

Sustainable Innovation and Engineering Education
Although the movements that shaped the Irish Revival (1890-1920), which motivated both the 1916 Easter Rising and the foundation of the Free State, were independent of each other, all were related and shared some common features. Those involved in the Revival saw cultural and natural resources as crucial aspects in an ethic of innovation since self-understanding, self-respect, identity and a creative ethos were interconnected. Even today, or rather especially today, the most valuable and sustainable resources to stimulate innovation are those that are tacit, primarily imagination and inspiration. Tradition and memory are not anti-modern and non-economic artifacts but dynamic and distinctive sources, a kind of creative and entrepreneurial incubator. If more use were made of characteristics like them, this would drive sustainable innovation and the country’s future society. All here is related to innovation and engineering education globally, and particular advantages that we in Ireland, or from Ireland, have. As a former engineer who taught for some years on the Masters in Engineering Management programme in UCD, Finbarr Bradley will analyse the most appropriate education for engineers in Ireland within the above context. In particular, he will emphasise how idealism, purpose and mission might be nurtured in engineering education.

An t-Aoichainteoir

Fionnbarra Ó Brolcháin ag múineadh i Scoil Ghnó Smurfit, UCD. Is iar-ollamh airgeadais é i DCU, áit ar bhunaigh sé freisin an lár-ionad Gaeilge, Fiontar.  Is comhúdár an leabhair é, Digging Deeper (le teacht, 2016), Gombeens at the Gate (2016), The Irish Edge (2013) agus Capitalising on Culture, Competing on Difference (2008). Tá céim innealtóireacht leictreach aige ó UCC agus PhD in airgeadas idirnáisiúnta aige ó Scoil Ghnó Stern, Ollscoil Nua Eabhrach (NYU). 

Finbarr Bradley teaches in the Smurfit Business School, UCD. He is a former professor of finance at DCU where he also set up the Irish-medium centre, Fiontar. He is the co-author of the books Digging Deeper (forthcoming, 2016), Gombeens at the Gate (2016), The Irish Edge (2013) and Capitalising on Culture, Competing on Difference (2008). He has an electrical engineering degree from UCC and a PhD in international finance from the Stern School of Business, New York University (NYU).

Saor-chead isteach - Fáilte roimh chách!

 

View it live!

The event webcast will commence 15 minutes before the scheduled start time.

For more information on our webcasting service, email live@engineersireland.ie

 

CPD record

Attendance at this event can be counted as part of your overall CPD.