placeholder Logo

Seachtain na nInnealtóirí

Cad is STEPS ann?

Is clár for-rochtana seachbhrabúsach de chuid Innealtóirí Éireann é STEPS lena gcuirtear spéis in innealtóireacht chun cinn agus lena n-ardaítear feasacht uirthi mar ghairm sa todhchaí i measc scoláirí scoile trí réimse tionscadal lena n-áirítear Seachtain na nInnealtóirí.

Cad atá i Seachtain na nInnealtóirí?

Trí Sheachtain na nInnealtóirí cuirtear innealtóireacht agus tábhacht na gairme chun cinn i measc pháistí na hÉireann.

Sa bhliain 2023, ghlac níos mó ná 98,000 rannpháirtí páirt i gníomhaíochtí ar fud na tíre. Is é atá de dhíth orainn go n-eagróidh tú gníomhaíocht chun Seachtain na nInnealtóirí 2024 a dhéanamh ina himeacht is fearr go dtí seo! Is é aidhm gach gníomhaíochta chun innealtóireacht a chur i láthair go dearfach mar rogha gairme atá fiúntach agus cruthaitheach i ngach pobal.

Pleanáil do ghníomhaíocht

Trí ghníomhaíochtaí Sheachtain Innealtóirí STEPS ba cheart a thaispeáint do dhaoine óga an méid a bhaineann le hinnealtóireacht. Sin an t-aon riachtanas de chuid STEPS - seachas sin níl aon teorainn leis!

  • An bhfuil smaoineamh de dhíth ort maidir le gníomhaíocht? Chuir STEPS liosta de ghníomhaíochtaí le chéile do spriocluchtanna i mbunscoileanna agus seans ann gur mhaith leat iad a chur chun feidhme. Is féidir iad a fháil thíos.
  • Má tá gníomhaíocht innealtóireachta eile ar intinn agat, tá sin go hiontach! Ná bíodh drogall ort dul ar aghaidh le do ghníomhaíocht féin.
  • Is féidir leat an ghníomhaíocht chéanna a chur chun feidhme gach bliain, agus níl aon oibleagáid ort ó STEPS chun smaoineamh ar rud nua gach bliain.

Cuir do ghníomhaíocht chun cinn

Anois an t-am chun bheith ag déanamh gaisce as Gníomhaíocht Sheachtain Innealtóirí STEPS de do chuid agus do chuid ratha a chur in iúl! Comhroinn nuashonrú ar an ngníomhaíocht le do líonra. Scríobh blag do do láithreán gréasáin, cruthaigh físeán, nuashonraigh na meáin shóisialta, scaip ríomhphost inmheánach - déan gach rud chun do rannpháirtíocht i Seachtan Innealtóirí STEPS a chur in iúl.

Bí cinnte chun muidne a chlibeáil agus bain úsáid as ár haischlib speisialta #STEPSEngineersWeek agus clibeáil muidne:

  • Twitter @engineerirelan
  • Facebook @engineersireland
  • LinkedIn @Engineers Ireland
Engineers Week
Leabhar oibre eachtraí
Dia Daoibh! Gach fáilte romhat ag do phas chuig Dúshláin Innealtóireachta.

Gníomhaíochtaí

Chuir STEPS liosta de ghníomhaíochtaí le chéile do spriocluchtanna i scoileanna agus seans ann gur mhaith leat iad a chur chun feidhme. Is féidir iad a fháil thíos.

Twinkl (Bunscoil)