placeholder Logo

Seachtain na nInnealtóirí

Cad is STEPS ann?

Is clár for-rochtana seachbhrabúsach de chuid Innealtóirí Éireann é STEPS lena gcuirtear spéis in innealtóireacht chun cinn agus lena n-ardaítear feasacht uirthi mar ghairm sa todhchaí i measc scoláirí scoile trí réimse tionscadal lena n-áirítear Seachtain na nInnealtóirí.

Cad atá i Seachtain na nInnealtóirí?

Trí Sheachtain na nInnealtóirí cuirtear innealtóireacht agus tábhacht na gairme chun cinn i measc pháistí na hÉireann.
In 2021, ghlac níos mó ná 108,000 rannpháirtí páirt i gníomhaíocht ar fud na tíre. Is é atá de dhíth orainn go n-eagróidh tú gníomhaíocht chun Seachtain na nInnealtóirí 2022 a dhéanamh ina himeacht is fearr go dtí seo! Is é aidhm gach gníomhaíochta chun innealtóireacht a chur i láthair go dearfach mar rogha gairme atá fiúntach agus cruthaitheach i ngach pobal.

Cad atá i Seachtain na nInnealtóirí?

Tá ceithre chéim ann chun a bheith rannpháirteach i Seachtain Innealtóirí STEPS
 1. Pleanáil do ghníomhaíocht
 2. Cláraigh do ghníomhaíocht
 3. Cuir do ghníomhaíocht chun cinn
 4. Taifead do thionchar

Pleanáil do ghníomhaíocht

Untitled 1


1. Pleanáil do ghníomhaíocht

Trí ghníomhaíochtaí Sheachtain Innealtóirí STEPS ba cheart a thaispeáint do dhaoine óga an méid a bhaineann le hinnealtóireacht. Sin an t-aon riachtanas de chuid STEPS - seachas sin níl aon teorainn leis!

 • An bhfuil smaoineamh de dhíth ort maidir le gníomhaíocht? Chuir STEPS liosta de ghníomhaíochtaí le chéile do spriocluchtanna i mbunscoileanna agus seans ann gur mhaith leat iad a chur chun feidhme. Is féidir iad a fháil thíos.
 • Má tá gníomhaíocht innealtóireachta eile ar intinn agat, tá sin go hiontach! Ná bíodh drogall ort dul ar aghaidh le do ghníomhaíocht féin.
 • Is féidir leat an ghníomhaíocht chéanna a chur chun feidhme gach bliain, agus níl aon oibleagáid ort ó STEPS chun smaoineamh ar rud nua gach bliain.

2. Cláraigh do ghníomhaíocht

3. Cuir do ghníomhaíocht chun cinn

Anois an t-am chun bheith ag déanamh gaisce as Gníomhaíocht Sheachtain Innealtóirí STEPS de do chuid agus do chuid ratha a chur in iúl! 
Comhroinn nuashonrú ar an ngníomhaíocht le do líonra. Scríobh blag do do láithreán gréasáin, cruthaigh físeán, nuashonraigh na meáin shóisialta, scaip ríomhphost inmheánach - déan gach rud chun do rannpháirtíocht i Seachtan Innealtóirí STEPS a chur in iúl.
Bí cinnte chun muidne a chlibeáil agus bain úsáid as ár haischlib speisialta #STEPSEngineersWeek agus clibeáil muidne:
 • Twitter @engineerireland
 • Facebook @engineersireland
 • LinkedIn @Engineers Ireland

4. Taifead do thionchar

Mar eagraí gníomhaíochta tá sé ríthábhachtach go ndéanfaidh tusa agus an lucht freastail de do chuid measúnú ar bhur n-eispéiris le linn Sheachtain na nInnealtóirí, ionas gur féidir linn anailís a dhéanamh ar thionchar dearfach do chuid oibre uile. Is féidir leat sin a dhéanamh trínár measúnú ar líne ag www.engineersireland.ie/schools.


Gníomhaíochtaí

Chuir STEPS liosta de ghníomhaíochtaí le chéile do spriocluchtanna i scoileanna agus seans ann gur mhaith leat iad a chur chun feidhme. Is féidir iad a fháil thíos.

Pleanáil treoir ghníomhaíochta:

Ábhar:
 • Dúshlán na géarchéime uisce: treoracha
 • Dialann innealtóra: bileog oibre
 • Déan innealtóireacht ar eitleán   
 • Rólchuspa: Fionnghuala O’Reilly
 • Rólchuspa: Tom Parsons
 • Rólchuspa: Orlagh Murphy
 • Samplaí de na cineálacha difriúla innealtóirí (le bileoga dathúcháin)

Fuinneamh Gaoithe - Dúshlán Roithleáin (Bunscoil)

 • Déanann scoláirí roithleán chun mionsamhail tuirbín gaoithe a dhéanamh agus chun foghlaim faoi fhuinneamh gaoithe.

Fuinneamh Gaoithe - Dúshlán Tuirbín Ghaoithe (Meanscoil)

 • Pléann scoláirí cad is innealtóireacht ann agus cad is fuinneamh gaoithe ann tríd an treoir plé dár gcuid.
 • Pléann scoláirí dearadh tuirbíní gaoithe trí na bileoga oibre dár gcuid.
 • Déanann na scoláirí tuirbín gaoithe as páipéar chun foghlaim faoi fhuinneamh gaoithe.

Twinkl (Bunscoil)